n00247397 b روحيه بي احساس  در آقایانی که به بدنسازی میروند

بررسی‌ها نشان می‌دهند افرادی که سابقه قلبی و بیماری‌های گوارشی دارند نباید برای رسیدن به تناسب اندام ازدستگاه‌های ورزشی استفاده کنند.

این روزها تعداد مردانی که به قصد داشتن اندامی متناسب و ورزیده به مکان‌های بدنسازی مراجعه می‌کنند کم نیست و عده‌ای بدون مشورت با پزشک از تمام وسایل موجود در باشگاه نیز استفاده می‌کنند.

گفتنی است وزنه‌های سنگین و غیر قابل تحمل برای شخص باعث می‌شود تا هورمون استواستینک درمغز ترشح شود که این هورمون سبب خشونت بی اساسی و رفتارهای نا به هنجار در افراد می‌شود.

همچنین آقایان باید در نظر داشته باشند رفتن به باشگاه بیش از ۲ یا ۳ بار در هفته به هیچ وجه صحیح نیست و در غیر این صورت گرفتار بیماری‌های روحی و روانی می‌شوند و سلامت مغزی آنها به خطر می‌افتد.