971865 650175141678994 984218856 n1 حرکت پرس پا

پرس پا

این حرکتی است که میتوان در آن بیشترین وزنه ممکن را به‌کار برد و در این روند به عضلات چهارسر حجیمی دست یافت.

در حالیکه اسکوات پدر تمام حرکات است. تقریباً تمام گروه‌های اصل عضلانی در بدن برای اجراء صحیح آن به فعالیت واداشته می‌شود.

ولی پرس پا، تنها روی پا فشار اعمال می‌کند آنهم به اندازه کمی روی باسن، و پشت پا و بخش عمده کار بر عهده چهارسر است.
بنابراین از نظر اعمال فشار بر چهارسر، هیچ حرکتی بهتر از پرس پا نیست.
علاوه بر این‌که می‌توانید با تغییر محل قرارگیری کف پا شدت فشار بر نقاط مختلف را تغییر دهید.


پیشنهادی:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2  %D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87 %D8%A7  حرکت پرس پا

آموزش بدنسازی با سیستم Muscle & Fitness Series

همراه با هدیه ویژه :آموزش بدنسازی با رونی کلمن

 naghdi1 حرکت پرس پاposti1 حرکت پرس پا

ادامه مطلب آموزش کامل بدنسازی – Muscle and Fitness