contraction گونه های مختلف انقباض عضلانی در ورزش بدنسازی

عضلات

در این بخش درباره  نوع های مختلف انقباض بحث میکنیم و هرکدام در بدنسازی چه کاربردی  دارند برای شما بطور مختصر توضیح می دهیم

سه مدل انقباض وجود دارد :

الف : انقباض های ایزومتریک با انقباض های “هم طول” , به انقباضی اطلاق میشه که طول آن عضله , تغییر نکند .

ب : انقباض های ایزوتونیک یا “هم طنش” , به انقباضی اطلاق میشود که طول آن عضله تغییر کند .

این دو انقباض خود به دو بخش تقسیم میشوند .

انقباض کانستریک
انقباض اکنستریک

کانستریک یعنی وقتیکه عضله منقبض میشود , طولش کوتاه میشود و برعکس این عمل , انقباض اکسنتریک است یعنی هنگامی که عضله منقبض میشود , طولش بلند میشود .

ج: انقباض های ایزوکینتیک یا انقباضهای هم جنبش

در این نوع انقباض , از تمام زوایای مفصل فشار یکسان به عضله وارد میشود . این روش , قدرت را زیاد میکند و سرعت حجم عضلانی را هم کم نمیکند .

 


پیشنهادی:

8131428722 گونه های مختلف انقباض عضلانی در ورزش بدنسازی
لاغری – تناسب اندام – انجام حرکات خاص و تقویت
عضلاتی که کار کردن روی آنها سخت است..
اطلاعات بیشتر و خرید