%name آموزش تصویری تمرین با توپ مدیسن بال

امروز برای شما تمرین آموزشی را برای بالا رفتن قدرت بدن درنظر گرفتیم  که فواید این ورزش و شیوه های اجرای آن و دقت در این ورزش راباهم می بینیم. هنگام ورزش کمی فشار را تحمل کنید. لاستیک های مخصوصی وجود دارد که می توانید در هنگام حرکات موزون ورزشی آن ها را بکشید، مثلا: به هنگام دمبل زدن باید کمی فشار انجام دهید، طوری دمبل بزنید که فشار را کاملا حس کنید.

119 آموزش تصویری تمرین با توپ مدیسن بال