17 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

در این بخش برای کسانی که والیبال دوست دارند ولی بازی کردن آن را بلد نیستند  بصورت تصویری آموزش میدهیم درادامه مطلب با ما همراه باشید

به هر یک از بازیکنان یک توپ بدهید.

۱- توپ را با یک دست زمین زده و به جلو حرکت کنید.

26 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۲-به جلو خم شده و با دو دست توپ را به زمین زده و سپس تو را به صورت چپ و راست در زمین حرکت می دهیم.

35 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۳-با هر ذو دست توپ را دریبل کرده و به عقب حرکت نمایید.

42 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۴- توپ را به سمت چپ و راست حرکت دهید و به جلو بروید.

53 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۵- پا پهلو توپ را به زمین زده و به جلو حرکت کنید.

64 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۶- توپ را یرتاپ کرده پریده و توپ را در حال حرکت می گیریم .

72 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۷- توپ را پنجه زده و بعد از زمین خوردن در حالت پنجه نگه می داریم.

82 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۸- توپ را بین بدن چرخش می دهیم.92 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

 

۹- با یک دست توپ را به زمین زده و زانو ها را به شکل زیر قرار می دهیم . (هر دو زانو )

101 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۰- توپ را بین زانو ها قرار می دهیم و به چپ و راست و جلو و عقب می پریم .

112 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۱- در حالت وی انگلیسی قرار می گیریم و توپ را بین پاها قرار می دهیم.

101 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۲-در وضعیت دمر خوابیده و پاها و دستها را از زمین جدا می کنیم.

121 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۳- توپ را از پشت ران ها به جلو پرتاپ می کنیم . مطابق شکل زیر

131 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۴- توپ را بین پاها و دستها قرار می دهیم و روی زمین چرخش می کنیم

141 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۵- توپ را بین پاها قرار می دهیم و سپس با یک پرش به هوا پرتاپ می کنیم و سپس در حالت ایستاده توپ را می گیریم .

151 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

۱۶- توپ رابه جلو پرتاپ کرده و سپس به حالت پرس درامده و بعد توپ را می گیریم .

———————-

آموزش گام به گام و حرفه ای والیبال

%20%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84824321 آموزش تصویری والیبال بازی کردن

این مجموعه می تواند به افرادی که بدنبال یادگیری علمی و اصولی والیبال هستند و همچنین مربیان محترم این رشته کمک قابل توجهی نماید.

اگر به دنبال پیشرفت هستید این مجموعه را به شما پیشنهاد میکنیم..

مطالعه بیشتر…

naghdi1 آموزش تصویری والیبال بازی کردن posti1 آموزش تصویری والیبال بازی کردن