powerlifter to bodybuilder thats a kroc e اطلاعات کامل درباره چگونگی بازیافت از خستگی بیش تمرینی

در این پست برای شما درباره چگونگی بازیافت از خستگی بیش تمرینی صحبت میکنیم  این مورد برای کسی که ورزش بدنسازی انجام میدهد بسیار حائیز اهمیت است  وباید در تمرینهایش بطور مرتب از این بیش تمرینی استفاده کند

در برنامه های تمینی قدرتی بارهای جدید به طور منظم به کار میرود اما روشهای بازیافت اغلب به طور منظم به کار نمی رود این موضوع می تواند مانعی در برابر ورزشکاران برای اوج رسید و بازسازی پس از تمرین باشد به طور تقریبی ۵۰ درصد عملکرد پایانی ورزشکار به توانایی بازیافت بستگی دارد بدون به کار گیری تکنیک های مناسب بازیافت سازگاری با بارهای تمرینی مختلف قابل دسترسی نیست .

برای ورزشکاران اگاهی از تمامی عوامل مداخله گر در بازیافت بسیار ضروری است چرا که ترکیبی از تمامی این عوامل در درجات و اندازه های مختلف برای فرایند بازیافت موثر می باشد

مهمترین عوامل قابل توجه در زیر امده اند

  • سن بر میزان سرعت بازیافت اثر می گزارد بگونه ای که ورزشکاران مسن تر عموما نیاز زمانی بیستری نسبت به جوان تر ها دارند
  • ورزشکاران مجرب و تمرین کرده عموما نسبت به کم تجربه ها به زمان کمتری نیاز دارند که مربوط به سازگاری فیزیولوژیکی سریع تر با محرک های تمرینی می باشد
  • جنسیت نیز بر سرعت بازیافت اثر می گذارد زنان ورزشکار دارای سرعت بازیافت اهسته تری هستند که به دلیل تفاوت در سیستم های غدد درون ریز زنان و مردان ورزشکار می باشد
  • عوامل محیطی مانند اختلاف سرعت ارتفاع و اب و هوای سرد تمایل به کاهش اثرات فرایند بازیافت دارند
  • نشان داده شده است که جایگزینی مواد مغذی در سطح سلول بر فرایند بازیافت موثر است سوخت و ساز سلولی بر تولید انرژی به ذخیره کردن پروتیئن ها چربی ها کربوهیدرات ها ATP/cp در سلولهای عضلانی فعال نیاز دارند
  • هیجانات منفی مانند ترس تردید بی ارادگی (نداشتن اراده ) فرایند بازیافت را کند خواهد کرد
  • بازیافت فرایندی است اهسته که به اندازه بار تمرینی استفاده شده است در تمرین بستگی دارد

زمان بازیافت به سیستم انرژی شده بستگی دارد زمان توصیه شده بازیافت در تمرین قدرتی تا حد واماندگی در جدول زیر امده است تاثیر روشهای بازیافت بیشتر (به مقدرا زیادی ) به زمان استفاده از ان بستگی دارد قویا توصیه گردیده که از روش های بازیافت در طول جلسه تمرین و پس از ان استفاده شود

                   زمان پیشنهاد شده برای بازیافت پس از تمرین قدرتی تا حد واماندگی

                   فرایند بازیافت

               زمان بازیافت

ذخیره کردن ATP/cp

                   ۵-۳ دقیقه

ذخیره کردن گلیکوژن عضله پس از ورزشهای بلند مدت

               ۴۸ -۱۰ ساعت

ذخیره کردن گلیکوژن پس از ورزشهای تناوبی (مانند تمرین قدرتی)

                ۲۴  ساعت

دفع اسید لاکتیک از عضله و خون

                 ۲-۱ ساعت

ذخیره کردن انزیم ها و ویتامین ها

                ۲۴ ساعت

بازیافت از تمرین قدرتی شدید(هم سوخت و همسازی و هم CNS  باری رسیدن به بیش جبرانی)

                ۳-۲ روز

بازپرداخت وام اکسیژن بی اسید لاکتیک

                   ۵ دقیقه

بازپرداخت وام اکسیپزن با اسید لاکتیک

              ۶۰-۳۰ دقیقه


پیشنهادی:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2  %D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87 %D8%A7  اطلاعات کامل درباره چگونگی بازیافت از خستگی بیش تمرینی

آموزش بدنسازی با سیستم Muscle & Fitness Series

همراه با هدیه ویژه :آموزش بدنسازی با رونی کلمن

 naghdi1 اطلاعات کامل درباره چگونگی بازیافت از خستگی بیش تمرینیposti1 اطلاعات کامل درباره چگونگی بازیافت از خستگی بیش تمرینی

ادامه مطلب آموزش کامل بدنسازی – Muscle and Fitness