آموزش تصویری تقویت عضلات سینه

تقویت ناحیه سینه ، آموزش چند شیوه مفید برای سفت کردن ناحیه سینه | بزرگ شدن سینه

مرحله اول : بر روی سطح مسطحی به شیوه صحیح دراز بکشید و جفت زانو ها را در حالت خم شدگی قرار دهید. سپس  جفت دمبل ها را موازی با هم در نزدیکی سینه ها نگه دارید و به سمت بالا هدایت کنید و در مرحله بعد جفت دمبل را پایین آورده و این حرکت ها را به تعداد مساوی در روزهای مختلف تکرار کنید. باید دست ها با هم مواری باشند و دمبل ها به صورت تصویری که مشاهده می کنید باید قرار گیرند و آنها را روبروی صورتتان قرار ندهید.

پرس سینه تخت آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، تمرینات سفت كردن ماهیچه های سينه

پرس سینه تخت آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ،تمرینات سفت کردن ماهیچه های سینه

مرحله دوم : این بار از سطحی استفاده کنید که  در حالت ۴۵ درجه قرار گرفته باشد و به آن در حالتی که راحت هستید تکیه دهید. و مراحل قبل را در این حالت با این زاویه تکرار کنید . این سطح با زاویه ۴۵ درجه به راحتی با کمک چند متکا برای شما میسر خواهد شد و باید نکات مرحله یک را به درستی رعایت کنید

پرس سینه شیبدار آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، تمرینات سفت كردن ماهیچه های سينه

پرس سینه شیبدار آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، حرکات مفید برای سفت کردن ناحیه سینه

مرحله سوم : در مرحله سوم باید به شکل مرحله اول بر روی سطح مسطح دراز بکشید و زانو ها را خم کرده و جفت دمبل را باید به صورتی با دست بگیرید که طرفین گرد آنها به سمت شما باشند و بر روی ناحیه سینه خود قرار دهید و همچون مرحله اول پایین  و بالا ببرید و باید در طول تمامی مراحلی که تا اینجا گفته ایم باید دست های شما به صورت موازی نسبت به هم قرار بگیرند

سفت کردن سینه آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، تمرینات سفت كردن ماهیچه های سينه

سفت کردن سینه آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، حرکات مفید برای سفت کردن ناحیه سینه

مرحله چهارم ترکیبی ار مرحله دوم وسوم می باشد به این صورت که باید در سطح ۴۵ درجه قرار گرفته و وقتی که در وضیعت مناسبی قرار گرفتید جفت دمبل را که گردی آنها به سمت  صورت شماست آنها را در به تعداد مساوی بالا و پایین برده و باید سعی کنید دست هایتان در طول تمامی مراحل موازی با یکدیگر قرار گیرند

ورزش سفت کردن سینه آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، تمرینات سفت كردن ماهیچه های سينه

مراحل سفت کردن سینه آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، تمرینات سفت کردن ماهیچه های سینه

 

پیشنهادی:

8131428722 آموزش تصویری تقویت عضلات سینه ، تمرینات سفت كردن ماهیچه های سينه

لاغری – تناسب اندام – انجام حرکات خاص و تقویت

عضلاتی که کار کردن روی آنها سخت است..

اطلاعات بیشتر و خرید