توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب که درست و به موقع گرفته شده اند)

اگر در حال حرکتهای ورزشی و در نقطه اوج آنiها زمان متوقف شود چه می شود؟؟؟ در این عکس های جالب  که توسط عکاسان ماهر و حرفه‌ای گرفتهشده  توقف زمان در ورزش را مشاهده می کنید:

اینجوری نگا نکن منو!!!!!

تصاویر ورزشی 1 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)

بیا بگیر دوپس!!!
تصاویر ورزشی 2 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
دستمو بگیر …نزار اشتباه برم ..
تصاویر ورزشی 3 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
اینم از اثرات خستگی زیاده
تصاویر ورزشی 4 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
منو میبینی؟!!!
تصاویر ورزشی 5 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
برو کنار میخوام ژست ورزشی بگیرم
تصاویر ورزشی 6 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
برید کنار من اومدم
تصاویر ورزشی 7 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
الان دیگه حرفی واسه گفتن ندارم
تصاویر ورزشی 8 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)

هیشکی مث من نمیتونه تو هوا بپره

تصاویر ورزشی 9 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
یه بوس بده عمو
تصاویر ورزشی 10 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
ضربه فنی کردی بدبختو
تصاویر ورزشی 11 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
سلاااااااااااااااام
تصاویر ورزشی 12 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
آی چشام درومدن
تصاویر ورزشی 14 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
بگیر اومد
تصاویر ورزشی 15 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
مال خودمه برو کنار
تصاویر ورزشی 16 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
یه پرش جانانه
تصاویر ورزشی 17 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
بدون شرح
تصاویر ورزشی 18 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
زنم میشی؟؟؟؟؟؟؟؟
تصاویر ورزشی 19 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
آخ جون دعوا بپر..
تصاویر ورزشی 20 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
نترسید بابا همش یه توپه
تصاویر ورزشی 21 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
دیگه مزاحم کارم نشیاااا
تصاویر ورزشی 22 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
تسلیت میگم بهش.
تصاویر ورزشی 23 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
دعواست یا مسابقه به نظرتون
تصاویر ورزشی 24 توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)
شرح در تصویر
تصاویر ورزشی توقف زمان در ورزش(تصاویر ورزشی جالب)