تقویت عضلات پا ، سه روش موثر برای تقویت عضلات پا

بیسیک اسکات

یکی از مثمر ثمرترین روش ها برای تقویت عضلات پا استفاده صحیح و اصولی از روش دمبل و هالتر می باشد. . روش کار به این شکل می باشد که : که دنبل یا هالتر را روی قسمت جفت شانه و قسمت  عقب گردن خود قرار داده و پاهای خود را به عرض شانه ها باز کرده و حرکت اسکات را شروع کنید. نکته مهمی که وجود دارد این است که در این روش باید زانو ها در امتداد انگشتان پا قرار گیرد تا هیچ آسیبی متوجه زانوها و مفاصل مربوطه نشود .  وقتی که به  مقداری کافی به سمت پایین آمدید تلاش خود را متمرکز کنید تا به زامیه ۹۰ درجه برسید در این حالت فشاری را بر روی پاشنه ها وارد میکنید و در این حالت سعی کنید کم کم بلند شده ودر حالت ایستاده قرار گیرید. سعی کنید  دفعات اسکات پا را افزایش دهید و کم کم آنرا به تمرینات روزانه تبدیل کیند

barbell weighted squats 300x168 تقويت عضلات پا ، سه روش موثر براي تقويت عضلات پا

تقویت عضلات پا

وزنه برداری :

برای شروع میتوانید از هالتر و یا دنمبل استفاده کنید ، به این صورت که هالتر را در مقابل خود نگه داشته و یا اینکه از دو عدد دمبل استفاده کرده و آنها را در دو طرفین خود نگه دارید. و مانند تمرین قبلی به سمت پایین بیایید تا سنگینی وزنه ها  را در کنار پاها حس کنید. سعی کنید در طول این تمرین کمر خود را صاف نگه داشته و تا چند ثانیه خود را در این وضعیت نگه دارید و در مرحله بعد به حالت اولیه برگردید و بعد از حالت ایستادن به پاشنه های خود فشار وارد کرده و بر این حالت تسلط کامل پیدا کنید

quadriceps exercises smith machine squats 300x225 تقويت عضلات پا ، سه روش موثر براي تقويت عضلات پا

تقویت عضلات پا

بلند کردن ساق :

این مرحله نیز به یک جفت دمبل نیاز دارد. در مرحله بعدی سعی کنید مرکز تعادلی خود را بیابید و به سمت انگشتان پای خود نزدیکتر شوید تا چند ثانیه این وضعیت را ادامه دهید و به تدریج پاشنه پا را پایین آورده و بر روی زمین قرار دهید با این تمرین میتوانید عضلات پا را بیشتر از قبل درگیر کار کنید