آیا حرکات کششی رفع خستگی برای رفع خستگی موثر است؟

حرکات کششی ، واقعا برای رفع خستگی حرکات کششی انجام دهیم؟

1380301 1452744764951051 1507982490 n آیا حرکات کششی برای رفع خستگی موثر است؟

آیا حرکات کششی رفع خستگی برای رفع خستگی موثر است؟

به نظر شما تا چه حد حرکات کششی میتوانند در رفع خستگی مفید باشند؟ در این مقاله سعی می کنیم چند نکته مثبت در مورد حرکات کششی را برای شما توضیح دهیم امید واریم که مفید واقع شوند

لطفا این چند مرحله را مرتب انجام دهید تا خستگی را از بدن خود دور کنید :

۱-در حالتی که  پشت میز و یا مقابل مونیتور نشسته اید سعی کنید در این حالت جفت انگشتان دست خود را به هم قفل کنید و به سمت بالا و چپ و راست بد نتان بکشید  در این حالت دستان  شما در حالت کششی قرار می گیرند

۲– در مرحله دوم سعی کنید ارنج دست راست خور را با دست چپتان بگیرید و به آرامی آن را به سمت عقب و بالا بکشانید

۳-در مرحله سوم باید سعی کنید در یک سطح مسطح  به شکل دراز کشیده و پای راست خود را به سمت مقابل و پای دیگر در حالت خم شدگی قرار دهید و  بدن خود را به سمت جلو خم کنید و سعی کنید با دستانتان مچ پایتان را لمس کنید و این حرکتی که در بالا ذکر شد با پای مخالف هم انجام دهید

۴-در مرحله چهارم بر روی یه سطح مسطح بر روی شکم دراز بکشید سپس قسمت باسن خود را در موقعیت افقی نسبت به زمین نگه دارید و به آرامی قفسه سینه خود را از سطح زمین جدا کنید

۵– ابتدا سعکی کنید در حالت ایستاده قرار گیرید و به سمت راست خم شوید و دستان خود را تا جایی که امکان دارد به سمت پایین پا نزدیک کنید و این کار را برای سمت چپ هم انجام دهید و سعی کنید این مرحله را چندین بار پشت سر هم انجام دهید

۶- در مرحله ششم سعی کنید به  قسمت پشت دراز بکشید و پشت سر هم با نظم خاصی از قسمت راست و چپ هر کدام از پاهایتان را به قسمت قفسه سینه تان نزدیک کنید و یا بکشید