مچ دست ها در معرض خطر

1164010461490962451527811617519323719879 مچ دست هادر معرض خطر

مچ دست هادر معرض خطر

معمولترین و رایج ترین علت مچ دستهای شکسته،افتادن است که در آن مبارز هنرهای رزمی تلاش می کند تاثیر را با کش دادن یک دست برای برقراری اولین تماس با زمین،کاهش می دهد

.علت دیگری که چندان رایج نیست ضربه مستقیم است که به مچ دست اصابت می کند.زمانی که شما در نظر بگیرید که کچ دست چقدر در انتقال نیرو مهم است-در قفل زدن،چنگ زدن،و دست به یقه شدن و فرار از چنگ حریف-باید محدودیت های فیزیولوژیک این مفصل را بدانید.وقتی بدترین حالت و موقعیت ممکن برایتان رخ دهد،اطلاع از اینکه وقتی مچ دست بشکندچه در انتظار شماست مفید است.

ابتدا به کالبد شناسی می پردازیم.مفصل مچ دست به گونه ی طراحی شده است که امکان حرکات بسیاری را فراهم میکند.خمیدگی،کشش،حرکت شعاعی و قرار دادن کف دست رو به بالا و روبه پایین.استخوان از ارنج تا مچ در سمت مخالف(ulna)و استخوان دیگری از ارنج یا مچ دست را تشکیل میدهد و با استخوان های هشت تایی مچ از طریق رباط ها پیوند دارند.این دو استخوان از ارنج یا مچ توسط رباط ها با یکدیگر ÷یوند دارند.

مچ دست هادر معرض خطر

زمانی که از شکستگی های مچ دست صحبت می کنیم،منظور ما شکستگی در یکی از این دو استخوان در سطح متافیزیک است،که منطقه از جا در رفتن یک استخوان است.در کودکان،هرگونه اسیب و صدمه به استخوان مچ دست می تواند شامل آسیب به صفحه رشد شود،زیرا انها هنوز از لحاظ اسکلتی بالغ نشده اند.کودکان ممکن است از شکستگی های ناقص هم رنج ببرند که در ان فقط یک طرف استخوان شکسته است.صدمه رایج دیگر در مبارزان هنرهای رزمی،شکستگی ÷یوند یا تسمه است که به دنبال فشار زیاد از طریق استخوان سمت شست دست ایجاد می شود.البته کودکان نیز درست مانند بزرگسالان ممکن است مستعد شکستگی کامل باشند.

برای مبارز بالغ هنرهای رزمی،شکستگی مچ دست به صورت در رفتگی یا در نرفتگی است که شامل هر دو استخوان آرنج تا مچ یعنی استخوان سمت مخالف شست و استخوان سمت شست می شود.در رفتگی به معنای این است که تغییر در موقعیت و مکان بین دو قسمت شکسته شده وجود دارد،در نرفتگی یعنی هیچ جابه جایی یا حرکتی وجود ندارد.شکستگی بدون در رفتگی،بدون عمل  جراحی درمان میشود.مچ دست توسط آتل یا گچ بی حرکت نگه داشته می شود.این آسیب عموما ۴ تا ۶ هفته برای بهبودی نیاز دارد.

زمانی که شکستگی مچ شامل در رفتگی و جا به جا شدگی باشد،معمولا هشداری برای هم تراز شدن استخوان هاست.درست هم تراز کردن استخوان ها در مچ،مهم است.زیرا اگر به صورت کج و منحرف جوش بخورند،در آینده برای فرد مشکل ساز میشود.این مشکلات شامل درد،سفتی مچ و کاهش قدرت مچ برای گرفتن چیزی است.زمانی که دچار گرفتگی مچ دست می شودید،ارزیابی و معاینات پزشکی شامل عکسبرداری با اشعه ایکس است.اگر احیا و بازسازی برای شکستگی با در رفتگی و جابه  جایی نیاز باشد.عکسبرداری دیگری لازم است،تا درمورد کیفیت کار انجام شده تصمیم گیری شود.اگر هم ترازسازی استخوان ها قابل قبول  و مناسب باشد.آسیب دیدگی با گچ گرفتن و معاینه  استخوان های مچ علی رغم اینکه در گچ بوده است،دوباره از جای خود تغییر کرده باشند.عمل جراحی ضروری خواهد بود.

برای  شکستگی های ناپایدار مچ-یعنی انهایی که هم تراز استخوان ها نمیتوانند در گچ حفظ شوند-شاید عمل جراحی توصیه شود.در تصمیم گیری برای عمل جراحی باید به عواملی مانند سن بیمار،سطح فعالیت و سلامت عمومی توجه شود.دوره پس از عمل جراحی نیز باید انفرادی و بر اساس نیاز هر فرد باشد.اگر کیفیت استخوان خوب و قوی است،درمان با حرکت اولیه شروع می شود.اگر استخوان نرم است و تثبیت ان مورد شک و تردید است،درمان یا حرکت درمانی میتواند دیرتر شروع شود تا خطر جابه جایی و در رفتگی شکستگی در آینده به حداقل برسد.

حرکت های درمانی مورد نیاز برای بهبودی مچ دست شکسته نیاز به تلاش دارد.حتی زمانی که این حالت اتفاق بیفتد،مفصل ممکن است احساسی یفتی داشته باشد و ماه ها طول بکشد تا حرکت،قدرت و عملکردهای اصلی خود را باز یابد.اگر شکستگی شدید باشد یا درمان مطلوب نباشد،این احتمال وجود خواهد داشت که دیگر نتوانید تمام حرکت،قدرت و عملکرد قبلی خود را بازیابید.به همین دلیل لازم و ضروری است که هر زمان دچار آسیب دیدگی مچ دست شدید سریعا نزد پزشک بروید،شاید شکستگی باشد.