بدنسازی رزمی و تقویت عضلات برای ورزش های رزمی

ساختن عضلات برای ورزش رزمی چگونه عضلات را برای ورزش رزمی بسازیم؟

چی:راه رفتن با جهش دمبل

چگونه:در هر دست دمبل را نگه دارید.یک گام بزرگ فقط فقط یکبار به جلو بردارید و زانوی پای مقابل را تا حدودی تا کنید و پایین بیاورید تا زمین را لمس کنید.به سمت بالا با استفاده از اولین پا،بیه پای جلوییتان فشاراورید بعد زانوی عقبیتان را به سمت جلو بیاورید تا پای عقبیتان در کنار پای جلوییتان قرار بگیرد.یک گام بزرگ و مشابه با پای مقابل دیگر انجام دهید و تکرار کنید.

این ورزش همه گروه عضلات ناحیه پایینی بدن را یکباره می گیرد.در عضلات چهار سر ران و عقب ران حرکت جهشی بالا،پائین را ایجاد می کند.نشیمنگاه شما در هر گام شما را به جلو می راند.عضله دور مفصل ران ،عضله دور و ساق پا،استحکام را تامین می نماید.بعلاوه چنبره شما برای حفظ صحیح بدن شما زمانیکه دستان شما دمبل را نگه داشته،عمل می نماید.

تعداد دفعات:۶ مرتبه ۱۰ -۱۵ گام برای هر پا

یک به یک

چگونگی بسط بیشتر قدرت ضربات پرشی

ضربات  پرشی از زمزمه تکنیکهای حرکات انی بمانند انفجار در ورزشهای رزمی می باشد،که متاسفانه انجام انها ساده نمی باشد.چرا که بسیاری افراد هماهنگی و نیروی لازمه را ندارند.هماهنگا با تمرینات  مداوم ضربه بخوبی تقویت می شود. اما نیرو به طور موثر با بهره گیری از رویکرد سیستمیک بهبود میابد.بویژه شما باید نیروتان را مانند قدرتتان افزایش دهید.

نیرو به سادگی قابل درک است،یک وزن معمول ومرسوم برای بهبود ان ایده ال می باشد.به هر حال قدرت خیلی کم فشرده است.کلید تقویت قدرت افزایش نیرو و سرعت است.بدین منظور شما به ورزشهای پلایومتریک را که با تمام عضلات پا کار می کند،نیاز دارید.آن عضلات شامل عضلات ۴ سر ران که پا را در زانو تقویت می کند و عضلات عقب ران  و نشیمنگاه را که برای خلق جابه جایی افقی و عمودی،عین پرش ترکیب می شوند، می گردد.به عبارت دیگر شمارا به سمت بالا و جلو سوق می دهد.

آنچه در اینجا شرح داده شده است در تمرین طراحی شده برای تقویت نیرو قدرت این عضلات می باشد.راه رفتن با جهش دمبل،یک تمرین آموزش-وزن معمول و پرش جهش بوکسی تک پا یک تمرین پلایومتریک می باشد.

اجرا

برنامه ریزی کنید هر دو تمرین را دوبار در هفته انجام هید.بهتر است ابتدا با پرش جهشی بوکسی تک پا شروع و بعد با راه رفتن با جهش دمبل ادامه دهید.چرا؟تمرینات پلایومتریک از شما میخواهند که برای ۱۰۰ در صد حداکثر نتیجه عمل نمائید  چرا که در اموزش وزنه بیشترین حاصل،زمانی کسب می شود که نقطه خستگی عضلانی برسید.

چی؟پرش جهش بوکسی تک پا

چگونه:یک پا را روی جعبه پلایومتریک یا نیمکت وزن مخصوص ورزش بطوریکه سنگینی نیمی از بدنتان را رو ی ان احساس کنید،قرار دهید ،سنگینی نیمه باقیمانده را روی پای دیگر که روی زمین است اعمال کنید.با استفاده از پای خم شده تان ،بدنتان را به سمت جلو داده سپس ، در زمانیکه  تا حد امکان بالا می برید زانوی دیگرتان را به سمت بالا پرت کنید به عبارت دیگر شتاب دار حرکت را انجام دهید.زمانی که بر می گردید از اوج به فرود روی جعبه با همان پایی که از اول روی آن بوده،قرار گیرید.به این معنی که پایی که در مرحله آغاز روی زمین بوده  روی زمین بر میگردد.مجددا تکرار کنید.

مفاصل شما در حرکت برگشتی سعی میکنند نرم و آرام روی زمین قرار گیرند.که شما را مطمئن می سازند که ماهیچه ها و نه مفاصلتان انرژی حرکت را جذب کرده اند.توجه داشته باشید که شما دفعات تمرین داده شده را ابتدا با یک پا انجام میدهید و پس از اتمام انها با پای دیگر ادامه می دهدی.این تمرین قدرت عمل لحظه ای مانند انفجار و هماهنگی را بسط می دهد.تمام حرکات پلایومتریک با سرعت انجام می شوند.انها از انعطاف پذیری طبیعی عضلات برای خلق بیشترین نیروی ممکن انقباضی استفاده میکنند،که بیشترین بازده مقاومت را در کوتاهترین زمان خلق می کنند به عبارت دیگر آنها بیشترین امکان افزای قدرت را ایجاد می نمایند.

تعداد دفعات:۸ مرتبه ۲۳-۸ تکرار برای هر پا

پارامترهای فیزیکی و ذهنی در مبارزه انالیز مبارزه واقعی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که حریفات متفاوت چگونه در مبارزات واقعی عمل میکنند.همانطور که انسان ها در شکل ظاهری ،صورت و هوش متفاوت هستند،در مبارزه نیز به نسبت توانایی فیزیکی  و توانایی ذهنی خود عمل میکنند.

توانایی های فیزیکی شامل قدرت،سرعت،قد و وزن و توانایی اجرای تکنیک دست و پا به نسبت فیزیک بدن می باشد.

توانایی های درونی شامل هوش،تاکتیک ،تجربه،استراتژی،به اشتباه انداختن حربف،زمان سنجی،ریتم،حریف را به تله انداختن،استفاده از اشتباهات حریف،تشخیص فاصله مناسب با حریف،استفاده از ذهن برای اجرای بهتر تکنیک ها در مقابل حریفان متفاوت،تشخیص تکنیک درست و متفاوت در مقابل حریفان متفاوت با حملات متغیر و خیلی مسایل ذهنی دیگر،در یک مبارزه توانایی های ذهن خیلی مهمتر از توانایی های فیزیکی است.

یک انسان باهوش می تواند ماشینی را طراحی و بسازد که در ساعت هزاران متر مکعب خاک را جا به جا کند ولی توانایی فیزیکی انسان محدود است.

مسابقه های رزمی کاملا با درگیری های خیابانی و مبارزات واقعی متفاوت است.در مسابقات رزمی،تعداد تکنیک های مورد استفادهمشخص است و ما شاید بارها حریفان را در مسابقات دیده  و از شگرد انها اگاهی پیدا کرده ایم.

اما ما در مقابل حریفانی که به طور ناگهانی در خیابان در جلویمان سبز می شوند هیچگونه شناختی نداریم و حتی فرصتی برای انالیزهای حرکت حریف نداریم  زیرا که در عرض ثانیه اتفاق می افتند.حال بهترین روش مبارزه با افراد مختلف چگونه است.روش اجتناب از درگیری تا حد امکان  و اگر اجتناب ناپذیر بود باید به پارامترهای زیر توجه نمود.

اولین پارامتر رعایت فاصله با حریف است که ما هیچ شناختی از سرعت و قدرت مهاجم نداریم حتی ممکن است اسلحه سرد نیز داشته باشد.

در فاصله ایمن ما میتوانیم عکس العمل مناسب داشته باشیم.

از قدیم گفته اند که در مسابقات خیابانی هر کس اول بزند درگیری را برده است چرا که اگر در فاصله مناسب با مهاجم نباشیم اگر اول حکله کند  به دلایل زیر ما هیچ گونه عکس العملی نمی توانیم نشان  بدهیم.وقتی ما جسمی و یا حرکتی را مشاهده میکنیم در واقع مغر انسان است که می بیند و وقتی حرکت دیده می شود  و بعد از ان به مغز میرسد  تا بتوان حرکت و یا جسم را تشخیص داد ۱۰/۱ ثانیه زمان می برد تا ما عکس العمل نشان دهیم.۲۵/۱ ثانیه زمان لازم است تا مغز به ماهیچه های ما دستور حرکت و یا عکس العمل نشان بدهد،بنابرین ما به فاصله مناسب برای از بین بردن ۱٫/۱ ثانیه احتیاج داریم،فاصله مناسب فاصله ایست حدود یک قدم عقب تر  از جایی که پای حریف به ما می رسد.حال اگر ما در فاصله مناسب قرار بگیریم حریف هر چه قدر قدرت و سرعت داشته باشد مجبور است یک قدم به ما نزدیک شود تا مثلا با سلاح بلند که پا می باشد به ما حمله کند لذا ما فرصت کافی برای  عکس العمل مناسب را داریم با هر تکنیکی که مطمئن باشد و جلوی حریف را بتوان گرفت ضربه مستقیم پا و یا دست می باشد .ساده ترین تکنیک ها کاربردی ترین تکنیک ها می باشد متاسفانه بعضی اساتید و مربیان برای مسایل مالی و تجارت صدها تکنیک به هنرجو ارایه می دهند  که هیچ کدام کاربردی ندارندشما اگر مسابقات ورزشی رزمی  و مسابقات آزاد ufc و درگیری های خیابانی  را دیده باشید هیچگونه تکنیک پیچیده در آنها استفاده نمی شود و تمام ناک اوت ها با  تکنیکی های ساده صورت می گیرد است .وقتی ما با تکنیک ساده مستقیم  جلوی مهاجم و حریف را در خیابان،در مسابقات و مبارزات بگیریم،تصمیم مغز او را مختل کرده و باید از این فرصت استفاده کنیم  و در فاصله ای نسبت به حریف قرار بگیریم که بتوانیم ضربات کاری را بر روی او اجرا کنیم.البته مساله فوق به این سادگی نیست چرا که احتیاج به تمرینات خاص و آموزش دارد.

فاصله،اولین پارامتر و مختل کردن ذهن حریف دومین پارامتر می باشد.هر چند به دلیل وسعت مساله خیلی خلاصه در این مورد توضیح دادم اما در خصوص اختلال ذهن حریف و پارامتر های بعدی در مقالات آینده بیشتر خواهیم پرداخت.

پیشنهادی:

8131428722 چگونه عضلات را برای ورزش رزمی بسازیم؟
لاغری – تناسب اندام – انجام حرکات خاص و تقویت
عضلاتی که کار کردن روی آنها سخت است..

اطلاعات بیشتر و خرید