پارامترهای فیزیکی و ذهنی در مبارزه انالیز مبارزه واقعی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که حریفات متفاوت چگونه در مبارزات واقعی عمل میکنند.همانطور که انسان ها در شکل ظاهری ،صورت و هوش متفاوت هستند،در مبارزه نیز به نسبت توانایی فیزیکی  و توانایی ذهنی خود عمل میکنند.

توانایی های فیزیکی شامل قدرت،سرعت،قد و وزن و توانایی اجرای تکنیک دست و پا به نسبت فیزیک بدن می باشد.

توانایی های درونی شامل هوش،تاکتیک ،تجربه،استراتژی،به اشتباه انداختن حربف،زمان سنجی،ریتم،حریف را به تله انداختن،استفاده از اشتباهات حریف،تشخیص فاصله مناسب با حریف،استفاده از ذهن برای اجرای بهتر تکنیک ها در مقابل حریفان متفاوت،تشخیص تکنیک درست و متفاوت در مقابل حریفان متفاوت با حملات متغیر و خیلی مسایل ذهنی دیگر،در یک مبارزه توانایی های ذهن خیلی مهمتر از توانایی های فیزیکی است.

یک انسان باهوش می تواند ماشینی را طراحی و بسازد که در ساعت هزاران متر مکعب خاک را جا به جا کند ولی توانایی فیزیکی انسان محدود است.

مسابقه های رزمی کاملا با درگیری های خیابانی و مبارزات واقعی متفاوت است.در مسابقات رزمی،تعداد تکنیک های مورد استفاده مشخص است و ما شاید بارها حریفان را در مسابقات دیده  و از شگرد انها اگاهی پیدا کرده ایم.

اما ما در مقابل حریفانی که به طور ناگهانی در خیابان در جلویمان سبز می شوند هیچگونه شناختی نداریم و حتی فرصتی برای انالیزهای حرکت حریف نداریم  زیرا که در عرض ثانیه اتفاق می افتند.حال بهترین روش مبارزه با افراد مختلف چگونه است.روش اجتناب از درگیری تا حد امکان  و اگر اجتناب ناپذیر بود باید به پارامترهای زیر توجه نمود.

اولین پارامتر رعایت فاصله با حریف است که ما هیچ شناختی از سرعت و قدرت مهاجم نداریم حتی ممکن است اسلحه سرد نیز داشته باشد.

در فاصله ایمن ما میتوانیم عکس العمل مناسب داشته باشیم.

از قدیم گفته اند که در مسابقات خیابانی هر کس اول بزند درگیری را برده است چرا که اگر در فاصله مناسب با مهاجم نباشیم اگر اول حکله کند  به دلایل زیر ما هیچ گونه عکس العملی نمی توانیم نشان  بدهیم.وقتی ما جسمی و یا حرکتی را مشاهده میکنیم در واقع مغر انسان است که می بیند و وقتی حرکت دیده می شود  و بعد از ان به مغز میرسد  تا بتوان حرکت و یا جسم را تشخیص داد ۱۰/۱ ثانیه زمان می برد تا ما عکس العمل نشان دهیم.۲۵/۱ ثانیه زمان لازم است تا مغز به ماهیچه های ما دستور حرکت و یا عکس العمل نشان بدهد،بنابرین ما به فاصله مناسب برای از بین بردن ۱٫/۱ ثانیه احتیاج داریم،فاصله مناسب فاصله ایست حدود یک قدم عقب تر  از جایی که پای حریف به ما می رسد.حال اگر ما در فاصله مناسب قرار بگیریم حریف هر چه قدر قدرت و سرعت داشته باشد مجبور است یک قدم به ما نزدیک شود تا مثلا با سلاح بلند که پا می باشد به ما حمله کند لذا ما فرصت کافی برای  عکس العمل مناسب را داریم با هر تکنیکی که مطمئن باشد و جلوی حریف را بتوان گرفت ضربه مستقیم پا و یا دست می باشد .ساده ترین تکنیک ها کاربردی ترین تکنیک ها می باشد متاسفانه بعضی اساتید و مربیان برای مسایل مالی و تجارت صدها تکنیک به هنرجو ارایه می دهند  که هیچ کدام کاربردی ندارندشما اگر مسابقات ورزشی رزمی  و مسابقات آزاد ufc و درگیری های خیابانی  را دیده باشید هیچگونه تکنیک پیچیده در آنها استفاده نمی شود و تمام ناک اوت ها با  تکنیکی های ساده صورت می گیرد است .وقتی ما با تکنیک ساده مستقیم  جلوی مهاجم و حریف را در خیابان،در مسابقات و مبارزات بگیریم،تصمیم مغز او را مختل کرده و باید از این فرصت استفاده کنیم  و در فاصله ای نسبت به حریف قرار بگیریم که بتوانیم ضربات کاری را بر روی او اجرا کنیم.البته مساله فوق به این سادگی نیست چرا که احتیاج به تمرینات خاص و آموزش دارد.

مبارزه واقعی درگیری خیابانی مبارزه واقعی پارامترهای فیزیکی و ذهنی در مبارزه

ساده ترین تکنیک ها کاربردی ترین تکنیک ها می باشد متاسفانه بعضی اساتید و مربیان برای مسایل مالی و تجارت صدها تکنیک به هنرجو ارایه می دهند  که هیچ کدام کاربردی ندارندشما اگر مسابقات ورزشی رزمی  و مسابقات آزاد ufc و درگیری های خیابانی  را دیده باشید هیچگونه تکنیک پیچیده در آنها استفاده نمی شود و تمام ناک اوت ها با  تکنیکی های ساده صورت می گیرد

فاصله،اولین پارامتر و مختل کردن ذهن حریف دومین پارامتر می باشد.هر چند به دلیل وسعت مساله خیلی خلاصه در این مورد توضیح دادم اما در خصوص اختلال ذهن حریف و پارامتر های بعدی در مقالات آینده بیشتر خواهیم پرداخت.

مرتبط با این مقاله:

+ کامل ترین پکیج آموزش دفاع شخصی در ایران

+ آموزش کامل دفاع شخصی چاقو