تکنیک های آیکیدو و مغلوب گر سلاح های سرد

533 1333983483 تکنیک های آیکیدو و مغلوب گر سلاح های سرد

تکنیک های آیکیدو و مغلوب گر سلاح های سرد

تعداد کمی،از جمله رزمی کاران،خطرات واقعی حمله با چاقو را درک میکنند.فقط انها که با چاقوی فولادی سرد در مبارزه دست به دست مواجه شده اند،احساساتی را که فرد توسط زخم چاقو و ضربات شلاق مورد حمله قرار میگیرد ، میشناسند و درک میکنند.

شدت چنین موقعیتی ایجاب میکند که مدافع اگر میخواهد زنده بماند خود را با حداکثر توانایی و توانمندی اماده سازد.

متاسفانه تعداد بسیار اندکی از مدارس دفاع شخصی  روش های موثر مبارزه تن به تن از نزدیک را برای مقابله با حملات چاقو و تیغ تیز آموزش میدهند.اگر بر این باور هستید که شکاف هایی در آموزش ها و تعلیمات شما وجود دارد،این مقاله به شما کمک میکند تا انها را از بین ببرید.

هنگام اجرای حرکات فیزیکی،حرکات آیکیدو عموما از فرایندی ۴ مرحله ای پیروی میکنند:

حرکات آیکیدو-مرحله۱

ابتدا با حرکت پای ساده ازین سو به ان سو(سوگی-آشی)و یا راه رفتن(ایومی -آشی) وارد عمل می شوید.سپس حرکت را با اجرای یک حرکت قدم و چرخش(تنکان-آشی) ترکیب میکنید که موقعیت بدن شما را در جهت مشابه با مهاجم قرار میدهد.این ترکیب یک واحد با یگانگی و وحدت بین بدن، ذهن و روحیه هر دو طرف را ایجاد میکند.این عمل که منحصر به ایکیدو است ،پایه و اساس فیزیکی برای تاکید فلسفی آن روی هماهنگی و صلح و آرامش است.

دنگ تونگ فونگ:یک استاد آیکیدو است که در کالیفرنیا سکونت دارد.او مستقیم بودن مرحله ورود و ترکیب توسط سازگاری و تطبیق دهی آرامش و نیروی حرکت ان مهاجم تاکید میکند.به شما میتوانید ورود به عمل و عملکرد ترکیب کنندگی خود را با استنشاق همراه کنید،فرصت سرخاراندن ایجاد کنید،تا حریف را بیشتر به حوزه نفوذ خود بکشید.

حرکت آیکیدو-مرحله۲

دوم،شما حریف را به جهت دیگری هدایت کند و تعادل او را با استفاده از حرکات چرخشی کل بدن مانند چرخیدن یا چرخش روی پاشنه(تنکان آشی)برهم میزنید.وارد مبارزه  قدرتی نشوید.بلکه قدرت کل بدنتان را در حرکت مدوری از نوع پیچش اعمال کنید.

حرکت ایکیدو-مرحله۳

سوم-شما یا مهاجم را پرت میکنید و یا او را با قفل کردن و محکم نگه داشتن بدنش روی زمین همراه با قفل مفصل کنترل میکنید.انرژی درونی خود را(کی)از طریق مرکز بدن او به سوی نقطه تعادلش،درحالی که نفس را بیرون میدهید،افزایش میدهید.

فونگ معتقد است که کی(نیروی درونی)گریزان و جنجالی طبیعتا از طریق اموزش و تعلیمات فنی و تکنیکی افزایش می یابد.از انجا که مهاجم قبلا تعادل خود را از دست داده است به دست  اوردن این حالت آسان است.

سرانجام ،بدون اعمال ضربه سنگین و سخت و آسیب به فرد دیگر اجازه دهیدتا حریف رها شود.فونگ توصیه میکند که مطمئن شوید حریف به هیچ وجه تهدیدی آنی نیست و به سرعت از دامنه و حوزه هرگونه حمله بیشتر خارج شوید.

زوایای حمله با چاقو

آیکیدو شامل تکنیک های متعدد زیادی است که از حرکات شمشیر بازی مشتق شده اند. در نتیجه مبارزان در این سبک،حرکت آیکیدو را برای دفاع در مقابل حملات چاقویی که از زوایای بزرگتری زده می شوند،تمرین میکنند.۳ مورد از رایج ترین انها ضربه رو  به پایین (شومن-یوچی)حمله با زاویه تند یا باز به گردن(یوکومن-یوچی)و اعمال نیروی مستقیم(مونه-تی سوگی)هستند.اما در این مقاله ما روی ۵ زاویه حمله اموزش داده شده در هنر های رزمی فیلیپینو متمرکز خواهیم شد.زیرا پذیرش گسترده تری دارند و بیشتر مورد تاییدند.

زاویه شماره ۱.یک ضربه سریع مورب رو به پایین از شانه راست به مفصل ران چپ است.

زاویه شماره ۲:یک ضربه سریع مورب رو به پایین از شانه چپ به مفصل ران است.ترکیب انها یک شکل ۸ مانند رو به پایین تولید میکند.و یا اگر معکوس شود یک شکل ۸ مانند رو به بالا ایجاد میشود.توجه کنید که ضربات سریع در زوایای ۱و۲ همچنین میتوانند در امتداد یک خط حمله به سمت پایین و عقب رو به بالا حرکت کنند.

زاویه شماره۳: یک ضربه سریع افقی از مفصل ران راست به سمت مفصل ران چ÷ است.

زاویه ۴ یک ضربه سریع افقی از مفصل ران چپ به سوی مفصل ران رات است.انها می توانند به صورت افقی رو به پایین و افقی رو به بالا به شکل ۸ هایی ترکیب شوند.توجه نمایید که ۴ زاوه از  زاویه حرکات ضربه ای سریع و یا شکاننده هستند که از پتانسیل صدمهو آسیب رسانی تیغه بهره می برند.

زاویه شماره ۵:   یک زخم چاق مستقیم در ارتفاع ناحیه شکم(معده)است.تغییر وتحوال در ان شامل ضربات سریع برای اعمال چندجراحت و زخم است.این نوع از حملات که ضربات میله ای یا ستونی نامیده می شوند در زندانها رایج هستند.دست مخالف معمولا فعال است،مقابله و کنترل و مخفی میکند و به حرکات تیغه چاقو کمک می کند.

در حالی که روشهای شماره دار و زوایای حمله نیز در مبارزه با چاقو وجود دارند،شروع حرکت با این ۵ زاویه اسان ترین راه است.

توجه داشته باید زمانی که بیاموزید چگونه با انها سروکار داشته باشید،قادر خواهید بود از عهده هرگونه سلاح دیگری که در امتداد و راستای همین زوایا و مسیرهای حمله استفاده می شوند مانند:شمشیر،چوب دست،دست یا پا یا چماق،برآیید و آنها را دفع کنید.تفاوت اصلی در روش پاسخگویی و عکی العمل شما،فاصله خواهد بود.

اولین قدم مشخص کردن مسیر سلاح قبل از وارد شدن به عمل و ترکیب زوایا و حرکات است.در مبارزه دست به دست در مقابل چاقو،ایجاد اگاهی و هوشیاری نسبت به تیغه لازم و ضروری است که به شما میگوید لبه برنده و تیز در تمام زمان ها کجا واقع میشود.بدون این زخم برداشتن و مجروح شدن بسیار آسان است.

در تعلیمات و آموزشهای حرکات آیکیدو در مقابل سلاح های تیغه دار و لبه دار،توصیه می شود با چاقو لاستیکی که نوار زرد رنگی در امتداد لبه تیغه ان قرار دارد،کار را شروع کنید.رنگ روشن در شناسایی وتشخیص شبکیه ای و ادامه و نگهداری کمک خواهد کرد و به وضوح به شما نشان خواهد داد که در کجا نباید تماس برقرار شود.بعدها در تمرینات مبارزه تن به تن و از نزدیک و حرکات آیکیدو برای دفاع در مقابل چاقو،میتوانید از چاقو چوبی یا چاقو فلزی آموزشی کند و سرانجام از یک سلاح آموزشی که لبه های جوهری شده دارند استفاده کنید.به این ترتیب شما و حریف میتوانید بگویید که در کجا نتوانسته اید از یک ضربه سریع فرار کنید.

زمانی که همهچیز واضح و شفاف شدکنترل سلاح را میتوانید  با استفاده از تکنیک های  تغییر جهت یا تعیین جهت مجدد و برهم زدن تعادل کنترل کنید تا مهاجم نتواند بار دیگر به شما هجوم آورد.فقط پس از انکه چاقو واضح و کنترل شده باشد میتوانید مقابله را آغاز کنید.در طول مدت اجرای حرکت  آیکیدو،این مقابله ها میتوانند پرتاپ کردن و یا قفل مفصلی و خلع سلاح کردن باشند.این مقابله ضرورتا نباید به صورت ضربه ای متقابل باشد.

این هنر می اموزد که ممکن است از خودتان بدون صدمه زدن به حریف دفاع کنید،به خاطر داشته باشید  که هدف در استفاده از حرکات آیکیدو برای مبارزه دست به یقه شدن از نزدیک،به سادگی متوقف سازی حمله با چاقو و کمک به مهاجم برای ارزیابی مجدد مقاصد و عملکردهایش است.

توصیه نهایی در رابطه با حرکات آیکیدو برای مبارزه تن به تن از نزدیک

کارایی و اثربخشی هرگونه تکنیک دفاعی در مقابل چاقو،بیشتر از سبکی که با ان تمرین میکنید به مهارت شما بستگی دارد.حرکات آیکیدویی که در بالا توضیح داده شدند،نقطه شروع خوبی هستند اما نهایتا موفقیت به تلاش شما در تعلیمات و آموزشهای کلی مبارزه تن به تن از طریق چنین حرکات آیکیدویی بستگی خواهد داشت.


آموزش آیکیدو

طریقت کهن دفاع شخصی به زبان فارسی

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 %D8%A2%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%88 تکنیک های آیکیدو و مغلوب گر سلاح های سرد

این بار نیز مجموعه ای کاربردی و بسیار مفید برای علاقه مندان به هنر های رزمی آماده کرده ایم؛ آموزش آیکیدو
اوج هماهنگی میان روح، ذهن و انرژی درونی با اعضای بدن !

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید