دور کردن پا:سلاح سری جودو

patrick mccarthy دور کردن پا:سلاح سری جودو

دور کردن پا:سلاح سری جودو

جودو راهی برای استفاده موثر از قدرت جسمانی و روحی است.با اموزش حملات و دفاع ها،جودو بدن و روح شما را صیقل می دهد و به شما کمک میکند تا اصل و جوهره روحی جودو را به قسمتی از وجود خودتان تبدیل کنید.به این ترتیب می توانید به سوی کمال خود تلاش کنید و چیزی ارزشمند به دنیا عرضه کنید.

جیگوردکانوبنیانگذار جودو

جودوی مدرن خطی میکشد که اغلب دفاع شخصی را از ورزش مبارزه ای جدا میکند.اما رزمی کاران هنر گلاویز شدن را به عنوان یک قدرت یا نقطه قوت در نظر می گیرند.زیرا جودو موفق شده استبه زیبایی و بسیار برازنده بر هر دو حوزه تسلط یابد.در حالی که هیچ یک از رهنمود ها و تکنیک های بنیانگذار خود را از دست نداده است.

بدین ترتیب جودوکه از ۱۹۶۴ ورزش المپیکی محبوبی بوده است،تکنیکهایی را آموزش میدهد که در رقابت و در خیابان به صورت برابری خوب عمل می کنند.یکی از مفیدترین و موثرترین انها دروکردن پاست.

اولین چیزها

مولفه و جزء اصلی جودو هنر بدیع انداختن حریف روی تشک است .درو کردن پا(زیرپایی)روش اولیه و اصلی برای به دست آوردن این هدف است.زیرا میتواند در مقابل شخصی به کار رود که در حال پیشروی یا عقب نشینی است.

این روش مقابله ای بسیار عالی و برای شروع تکنیک خوبی است.اما قبل از شروع یادگیری ، شما و حریفتان باید بدانید که چگونه بیفتید.نادیده گرفتن این موضوع باعث می شود دچار آسیب دیدگی،کبودی و شکستگی شوید.حتی اگر روی یک سطح نرم قرار داشته باشید.نام جودو از ترکیب دو کلمه تشکیل شده است:جو که به معنای ارام است و دو که اغلب به عنوان راه و روش  ترجمه می شود.اگر انها را باهم ترکیب کنید،اصطلاح روش آرام را به دست می آوید.این اصطلاح تاثیر درو کردن پارا نشان میدهد.برای اینکه در اجرای ان ماهر باشید ،باید به انرژی حریف تسلیم شوید.بنابرین میتوانید از نیروی او در مقابل خودش استفاده کنید.در هیچ نقطه ای نیرو را با نیرو جواب ندهید.زیرا این امر بدین معنا خواهد بود که همیشه قوی تر پیروزی خواهد بود.

درس:سعی نکنید تکنیک درو کردن را با استفاده از هر قدرتی که بدن شما میتواند برای ضربه زدن به پای پشتیبان او تولید کند و پا را از زی به در ببرد،اجرا کنید.این راه هوشمندانه و زیرکانه ای برای مبارزه نیست.

اگر باور ندارید که درو کردن ارام پا می تواند در مقابل یک حریف ماهر موثر باشد ،گزارش مسابقه انتون گیسینگ با قهرمان آکیوکامیناگا را در بودوکان در سال ۱۹۶۴ بخوانید .گیسینگ به خاطر اینکه تنها خارجی که مدال طلا را در المپیک توکیو برنده شد،شهرت یافته است.در دور اخر مسابقه او از تکنیک درو کردن پا استفاده کرد تا حریف مشهور خود را به زیر بکشد.پس از ان یک هلندی پیروزی او را به اموزش های سنتی که او در سازمان های کودکانجودو دریافت کرده بود نسبت داد.