۶ حرکت مهم در مبارزه

مبارزه 6 حرکت مهم در مبارزه

وقتی که من کار خودم را در هنر های نمایشی(رزمی) شروع کردم ،در واقه دنبال راهنمایی و دستورالعمل های مربی ام  تری گیسون و مربی او دان اینوسانتو بودم.متاسفانه من چگونگی رسیدن به این اهداف را نمی دانستم ، اما کم کم درک کردم که هر هدفی در زندگی به وسیله حرکت صحیح در مسیر آن به دست می آید.در هنر های رزمی این حرکت و روند به وسیله  ایده و خواست من شروع شد،اما در آن زمان هیچ نقشه و راهی نداشتم.

از طریق آزمون و خطا ،من آرام آرام یاد گرفتم که باید گام به گام این ورزشها را بیاموزم.شما به تدریج از طریق تسلط در کارها،می توانید به سراغ کارهای سخت تر بروید.این نکته باعث شد تا من به سراغ این ۶ حرکت مبارزه ای بروم.همچنان که شما در حرمات و مهارتهای گوناگون پخته تر می شوید،دیگر اشتباهات اولیه خود را تکرا نخواهید کرد.این البته از طریق یادگیری فنون جدید همراه می گردد.اما در اغلب موارد شما باید زمان زیادی را صرف یادگیریکامل در حرکات گوناگون صرف کنید.

۱-همکاری:فرایند کار گروهی

یکبار ونیس لومباردی گفت افرادی که با یکدیگر کار می کنند،پیروز خواهند شد .این میتواند در مسابقه پر تراکم فوتبال و یا مشکلات جامعه مدرن دیده شود.پس ما متوجه می شویم که چرا همکاری مهم می باشد.وقتی شما با همکارتان همکاری کنید شما میتوانید ساده تر به فنون او نزدیکتر شوید.در تمرینات،بایستی از حداقل انرژی برای انجام حرکات بهره بگیرید.برخی از تازه کاران همکاری را فراموش کرده و در حین تمرینات با دوستان خود مبارزه میکنند.اما این زمان صرف تمامی انرژی آنها نیست .این زمانی است که باید فنون را یاد بگیرید .یکی دیگر از اهداف شما در مرحله همکاری،چگونگی تنظیم حرکات گوناگون است.

گاهی اوقات کار کردن با دیگران به معنای این است که شما باید حرکات را خودتان یاد بگیرید.برای همکاری واقعی شما باید روش خاص خودتان را بیابید و بدن خودتان را در ان حالت ازاد کنید.اگر شما تمام انرژی خود را صرف کنید.نمیتواند برایتان مفید باشد.در همکاری، کار با حریف بر اساس کارآمدی است  نه میزان مقاوت.به دنبال یک ارتباط دوسویه با او باشید.یک سرعت عمل طبیعی و سطح مقاومت عادی را بیابید و همین رویه را تا انتها ادامه دهید .درک انرژی شخص دیگر باعث میشود به دنبال ارتقای مهارتهای خود باشید.

۲ هماهنگی:سازماندهی عوامل مختلف در یک فعالیت پیچیده

بعد از اینکه شما فرا گرفتید با حریف خودتان همکاری مناسب داشته باشد ،هدف شما هماهنگی در فنون و ارتقا در انجام آنها است.

در تمرین،درک چگونگی حرکت و هماهنگی با حریف تمرینی مد نظر می باشد.در درگیری ها باید بدانیدئ که چگونه انرژی را صرف کنید و از خستگی خود جلوگیری نمایید.

برای درک بهتر این مطلب،هنر های نمایشی را یک مطالعه متحرک بدانید(انفرادی یا با حریف تمرینی)،هماهنگی حرکات شما با این حریف،باعث ارتقا در مهارتها،یادگیری فنون و درک راهبردها در مقابل رقبای گوناگون می شود.وقتی در این مرحله هستید،هدف اصلی یافتن جریان مشترک بین خود و حریف است.

۳-مسابقه:اقدامی که در ان افراد به دنبال اقتدار خودشان هستند

بعد از یادگیری فنون و مهارتها از طریق همکاری و هماهنگی،شما باید توانایی خودتان را در برابر یک حریف واقعی محک بزنید.شما در مسابقه توانایی صرف انرژی و استفاده از راهبردها را محک خواهید زد.

پس مسابقه مربوط به یک کار تمرینی شدید است(نه یک مبارزه).در این زمان از فنون با یک فشار مقاومتی (تحت کنترل) ،و زمان سنجی،محل قرارگیری و راهبردها استفاده خواهد شد.

مسابقه مرحله ایست که در ان تمرین جدی تر می شود.و بهترین راه برای سنجش مهارتهای شما می باشد.

شاگردان گاهی اوقات به دنبال کشف خود هستند.اما اگر شما به دنبال کار صحیح هستید،خودتان می توانید حرکات خود را مورد بررسی دقیق قرار دهید،که این کار از طریق ارزیابی ذهنی،شناسایی نقاط قوت،ضعف و بهبود کمبودهایتان امکانپذیر است.

۴-مفهومی سازی کردن:شکل گیری یک ایده بر اساس مشاهدات و تجربیات

شما نمیتوانید فرد مسلطی شوید،مگر انکه توانایی و تجربه رسیدن به آن را داشته باشید.

این برای ساختن روش های جدید اموزشی امری حیاتی است.(حتی در پاسخ های صحیح و مهارتهای دقیق تر ).شما نباید در درک نیازهایتان دچار اشتباه شوید،این هنر های نمایشی به تدریج در شما رشد می کنند.همچنان که شما بزرگتر می شوید شما تغییرات را در ظرفیت ذهنی،فیزیکی،ارزشها ملاحظه می کنید.مفهومی سازی کردن شما را به سوی این تغییرات سوق می دهد.

۵-دوستی:یک نگرانی برای دیگران

برای اجرای صحیح تسلط در هنر های نمایشی و دفاع شخصی،شما باید افتاده باشید.این بدان معناست که شما حریف را دست  کم نگیرید،همانگونه که در ورزش جودو دیده می شود.هر فرد اولویتهای گوناگونی دارد.یک نفر برای رشد شخصی تمرین می کنددر حالی که فرد دیگر درحال تبدیل شدن به یک مربی است.یک نفر ممکن است به دنبال حضور در تورنمت ها باشد در حالی که دیگری به دنبال حضور در کادر پلیس یا ارتش است.روح این هنر های نمایشی شما را به سوی درک اینگونه اعمال می کشاند و به شما  در مسیر درک آنها کمک می کند.

۶-مبارزه

مبارزه یک نوع جنگیدن است که در ان قوانین دیده نمی شوند.شما می توانید از هر کار و وسیله ای استفاده کنید و آزادی عمل در ان قابل مقایسه با تمرین نیست.برای اغلب افراد،این پیچیده ترین شیوه (۶ گانه) است،واقعیتی که در آن هرچیزی می تواند رخ بدهد واقعیات و اتفاقات مبارزه غیر قابل پیش بینی است(حتی میتواند مرگبار باشد)

در حالی که برای آماده شدن شما نکته حیاتی محسوب می شود ،امادر صورت صلاحدید نیازی به انجام آن نمی باشد .توانایی رد کردن آن نکته مهمی است.اما در صورت انجام آن می تواند پیامد هایی نیز به دنبال داشته باشد.