حقیقت قوای باطنی

635188069503968000 حقیقت قوای باطنی

اخلاق جامعترین زیرساخت علوم باطنی و سرآغاز انرژی چی می باشد.تعادل در ساختارهای اخلاقی و ااخلاقی در تجلی نیروی چی عبارتند از رویی عدم خشونت ایمان احترام به پدر و مادر و فرزندان و دوستان و زیر دستان،شکیبایی در مصیبت های نازله و صبر در برخورد متقابل و پاکی و نظافت و نداشتن طمع  و کم سخن گفتم بستر های تجلی در آغاز پایه گذاری انرژی چی  می باشند و بدون این زیر ساخت ها تمرینات تنفسی هیچ فایده ای ندارند.انرژی چی را نور رحمانیت حضرت حق هدایت میکند و نعمتی است از جانب حضرت دوست .

لازم به ذکر است که در حالت لوتوس  نشسته و به آرامی چشم ها را بسته بدون در نظر گرفتن روش فکری شخصی به ترتیبات تنفسی می پردازیم  و در ذهن خود مثلث قرمز رنگی تجسم کرده  و وجود خود را آری از کینه و غصب می کنیم زیرا قدرت در کنار امنیت تجلی میکند. و قانون کشش جهانی به شما این اجازه را نمیدهد که بدون اخلاق و صلاحیت انسانی نیروی باطنی خود را افزایش بدهید .دوستان بیشتر عملیات بیدار سازی نیروی چی بخاطر ایت موضوع و عدم رعایت این اصول شکست میخورد.

انسان دارای نیروهای عظیمی است و روح انسان برایتجلی هر نیرویی گزینش می شود.بعدت از فکوس به مثلث قرمز عنصر آتش را در نظر گرفته و عمل دم و گرفتن نفس دو ثانیه و مکث نفس ۷ ثانیه و بازدم تا حدود ۲۵ ثانیه ادامه دارد و تمرکز ما به گرداب آتش زیر ناف و مثلث قرمز رنگ بین پیشانی و سقف دو چشم می باشد .این عمل را تا زمانی اجرا کنید که اولین قطره عرق از پیشانی به عرصه ظهور رسد.البته در روز به جز شنبه ها این مراقبه فابل اجراست.

گورو محمد احیائیان(بنیانگذار موسسه متافیزیک جامگان)