آموزش ماساژ رفع آسیب آرنج  tennis elbow  که بیشتر در ورزشکاران تنیسور و در قسمت آرنج اتفاق می افتد به صورت فیلم

 

در این ویدئو با نحوهماساژ دادن دست برای بهبود آسیب دیدگی ارنج آشنا خواهید شد تا در مواقع لزوم بتوانید سریع ترروند بهبودی  را طی کنید

 

 

دانلود کلیپ آموزش ماساژ رفع آسیب آرنج tennis elbow