بازگشت ریبایی اندام، شکم و باسن، پس از زایمان با ۳ تمرین

 

ba737 بازگشت ریبایی اندام، شکم و باسن، پس از زایمان با 3 تمرین

 

برای افراد پس از زایمان ۳تمرین اندامی زیبا شکم وباسن بعد از بارداری، این تمرینات شخصی به شما امکان مصرف انرژی و به دست آوردن مجدد اندامی زیبا و کشیده را می‌دهد!

 

برای دست یافتن به نتیجۀ قابل مشاهده و سریع، در ۲ ماه ابتدایی باید حداقل ۳ بار در هفته و بعد از آن ۲ بار در هفته این تمرینات را انجام دهید.

 

تمرین مخصوص مامان‌های جوان: شماره ۱
روی کمرتان دراز بکشید، زانوها را خم کنید و دست‌ها را پس گردن بگذارید. زانوی خم شده را به سمت سینه بالا بیاورید. در حالی که بازدم را به بیرون می‌دهید، سر و شانه‌هایتان را بالا بیاورید، انگار می‌خواهید زانوها را با آرنج‌هایتان لمس کنید.
این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید.

 

ba738 300x128 بازگشت ریبایی اندام، شکم و باسن، پس از زایمان با 3 تمرین
تمرین مخصوص مامان‌های جوان: شماره ۲
روی شکم دراز بکشید، شانه و پیشانی باید روی زمین یا یک بالش باشد؛ ران‌ها از هم فاصله دارند و قوزک پاها با دست گرفته شده اند. با کشیدن قوزک پا به سمت کفل، ران‌ها را از زمین جدا کنید. سپس رهایشان کنید. اگر کمرتان آسیب پذیر است، حوله‌ای را لوله کرده و زیر کمرتان قرار دهید.
این حرکت را ۴ بار تکرار کنید.

 

ba739 300x128 بازگشت ریبایی اندام، شکم و باسن، پس از زایمان با 3 تمرین

 

 

تمرین مخصوص مامان‌های جوان: شماره ۳
در پایان، روی شکم دراز بکشید. استخوان شرمگاه باید کاملاً به زمین چسبیده و بازوها به جلو کشیده شده باشند. در حالی که بازدم خود را بیرون می‌دهید، یک بازو و پای مخالفش را بالا بیاورید. همین حرکت را با دست و پای مخالف هم انجام دهید.
این تمرین را ۵ بار دیگر هم انجام دهید.

 

ba740 بازگشت ریبایی اندام، شکم و باسن، پس از زایمان با 3 تمرین
پیشنهاد ویژۀ ما برای شما
پس از تولد نوزاد این تمرین را برای بازیابی قسمت‌های لگن انجام دهید: در عرض چند ثانیه، ماهیچه‌‌های مهبلی و مقعدی را منقبض کنید، این حرکت به نیروبخشی مجدد سرعت می‌بخشد.