در ۱۰دقیقه لاغری شکم وپهلو

در ۱۰دقیقه لاغری شکم وپهلو هرموقع حرف از لاغری شکم وپهلو میشود همه ذهن ها به سوی ورزش میورد و واقعا هم اینچنین است. یک شکم صاف و بدون چربی با تغذیه و ورزش ساخته میشود.بخش مربوطبه تغذیه که ۵۰% ابزار برای داشتن شکم صاف و زیباست با دوری از خوردن مواد غذایی چرب و همچنین کنترل میزان کالری ورودی و خروجی بدن به دست می اید.

1 1 300x239 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو

اما وقتی سخن از ورزش به میان می اید بیشتر افراد ورزش بسیار طاقت فرسا و سخت دراز نشست را متصور می شوند و قید ورزش کردن را می زنند اما ما امروز قصد داریم ۵ حرکت ورزشی بسیار مفید را که نه تنها سختی دراز و نشست را ندارند بلکه بسیار موثر تر نیز هستند را به شما معرفی کنیم.این حرکات تنها ۱۰ دقیقه زمان نیاز دارد و شما با صرف روزانه ۱۰ دقیقه زمان همواره شکمی صاف  خواهید داشت..

.

.

عضلات شکم از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند که با ۵ ورزش امروز میتوانیم تمامی این عضلات از قبیل عضلات زیر شکم(مهم ترین قسمت برای داشتن شکم صاف)عضلات بالای شکم و عضلات کناری(پهلوها) را قوی تر کرده و از انباشت چربی جلوگیری کنیم.

.

.

.

ابتدا یک طرح  گرفیکی کلی از ورزش های در نظر گرفته شده را ببینید تا تک به تک این حرکات را به شما اموزش دهیم!

2 1 182x300 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو

۱:به روی شکم دراز بکشید و کف دست ها را به موازای شانه ها(همانند تصویر زیر )بر روی زمین بگذارید همچنین در قسمت پاها نیز وزن قسمت پایین تنه را بر روی پنجه پا بیندازید و در این حالت به مدت ۱ دقیقه بیاستید(در روز های اتی  میتوانید تا ۷۵ ثانیه نیز ادامه دهید)

3 1 300x300 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو

.

.

.

۲٫بر روی پهلو دراز کشیده وساعد خود را در امتداد شانه خود بر روی زمین گذاشته و قسمت کناری پا نیز بر روی زمین باشد(فقط همین ۲ نقطه بر روی زمین باشند)سپس کمر خود را از روی زمین بلند کرده و تا حد ممکن بالا ببرید و به حالت اولیه برگردید.همانند قسمت a وb در تصویر زیر این حرکت برای تقویت عضلات کناری شکم(پهلوها )بسیار مفید است.

نکته:بعد از این که یک پهلوی خود را به تعداد ۱۵ حرکت تمرین دادید .همین حرکت را بر روی پهلوی دیگر خود نیز اجرا نمایید.

4 1 300x300 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو

۳.به پشت رو زمین دراز کشید وپاهایتان را در بالا و کمی خمیده نگه دارید دستانتان را نیز در کنار بدن خود یا زیر کمرتان بگذارید (همانند تصویر a)  در این حالت کمرتان را بالا برده و زانوهایتان را به سرتان نزدیک کنید و در خالی که عضلات شکمتان منقبض است ۲ ثانیه مکس کرده وبه حالت اولیه برگردید.این حرکت(کرانچ) را ۲۰ بار به صورت متناوب انجام دهید.این تمرین قسمت زیر شکمو همچنین بالای شکم را تخت تاثیر قرار می دهد.

نکته:در خین انجاماین تمرین همواره سرتان بر روی زمین باشد تا از اسیب های گردن جلوگیری شود.

5 1 300x300 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو

۴٫پاها را به عرض شانه هایتان باز کنید و یک دمبل ۳ کیلوگرمی را به طوری که با هر دو دست گرفته اید کنار سرتان وکمی بالاتر از گوش قرار دهید(همانند تصویر a ) سپس با چرخش تیم تنه بالایی خود دمبل را به کنار زانویتان اورده و به حالت اولیه برگردید.این خرکت را بر روی هر دو طرف بدن (برای هر طرف ۱۵ تکرار)انجام دهید.

نکته:در صورتی که درمنزل خود دمبل ندارید میتوانید از بطری نوشابه و یا هر وسیله ای که برای این کار مفید است کمک بگیرید.

6 1 300x300 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو

۵٫به روی پشت دراز کشیده و دست ها را در امتداد شانه ه باز کنید(کف دست ها رو به بالا باشد همانند شکل a) سپس پاها را در بالا و خمیده نگه دارید(شکل a).در مرحله بعد نیمتنه تان را به سمت راست وچت حرکت دهید(همانند شکل b و c) و این تمرین را به تعداد بیست حرکت ادامه دهید.

7 1 300x300 در 10دقیقه لاغری شکم وپهلو