ست‌های نزولی:تمرینی برای قوی کردن ماهیچه

 

ست‌های نزولی:تمرینی برای قوی کردن ماهیچه,یک روش تمرینی هستند. در اجرای تمرینات با این روش، بعدازانجام تمرین سپس وزن را کاهش می‌دهید، و بعدبازشروع به تمرین کردن می کنیدتا زمانی که دیگر عضلاتتان نیازی به تمرین کردن نداشته باشندو دیگر توانایی ادامه‌ی تمرین را نداشته باشید. این روش تمرینی در سال ۱۹۴۷ توسط هنری اتکینز، سردبیر مجله‌ی Body Culture اختراع شد.

دلیلی که باعث کاربردی شدن این روش تمرینی شده، این است که در هر ست، تنها مقدار مشخصی از فیبرهای عضلانی به کار گرفته می‌شوند. سپس وقتی وزن را کاهش داده و تمرین را ادامه می‌دهید، فیبرهای عضلانی متفاوتی به کار گرفته می‌شوند. در این روش تمرینی به میزانی به رشد عضلات کمک می‌شود که در ست‌های تمرینی عادی با وزن یکسان بدست نخواهد آمد.

روش ست‌های نزولی انواع مختلفی دارند. دو نوع متداول این روش تمرینی بدین ترتیب است:

 

پیمایش رک دمبل (Running the Rack)

این تکنیک هنگامی که از دمبل استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که با دمبل توانتان تمام شد، وزن سبک‌تری را از رک دمبل‌ها (جایی که دمبل‌ها چیده می‌شوند) برداشته و هر تعداد تکرار دیگری که می‌توانید ادامه می‌دهید. و به همین ترتیب تا زمانی که دیگر عضلاتتان خالی کند، بصورت مداوم وزن را سبک‌تر می‌کنید.