مشاهده برچسب

تاثیر دوی ماراتون روی قلب

آیا مضر بودن دو ماراتن برای قلب حقیقت دارد؟

اندر حکایت زیان آور بودن دو ماراتن برای قلب – یافته جدید دانشمندان! آیا مضر بودن دو ماراتن برای قلب حقیقت دارد؟ مطلب جدیدی که

۰۵ آبان، ۱۳۹۲ پزشکی و سلامت