مشاهده برچسب

دمبل

چگونه عضلات را برای ورزش رزمی بسازیم؟

بدنسازی رزمی و تقویت عضلات برای ورزش های رزمی چی:راه رفتن با جهش دمبل چگونه:در هر دست دمبل را نگه دارید.یک گام بزرگ فقط فقط

نکات خواندنی درباره عضله سازی

در این مقاله ۱۰ نکته و قانون مخصوص عضله سازی را برایتان عنوان میـکنیم که بسیار کمک کننده خواهد بود.چیزی که همه بدنسازان بـدنبـال آن

۰۱ مرداد، ۱۳۹۲ بدنسازی