مشاهده برچسب

ورزشی

اصلی ترین جزء تناسب اندام

اصلی ترین جزء تناسب اندام اصلی ترین جزء تناسب اندام تناسب اندام کلی فقط در صورتی می‌تواند حفظ شود که فرد به طور منظم ورزش

۰۸ اسفند، ۱۳۹۴ تناسب اندام

نوجوان آمریکایی کم وسن وسال در باشگاه فوتبال رئال مادرید

امروز در این بخش گزارشی از قرارداد جالب باشگاه رئال مادردید را می خوانیم که قراردادی بسیار جالب و بینظیر است  این با شگوه  با

۱۴ مرداد، ۱۳۹۲ فوتبال

فلسفه تفاوت داشتن سبکهای هنرهای رزمی چیست؟

فلسفه هنرهای رزمی چیست؟ یا فلسفه متفاوت بودن سبکهای هنرهای رزمی چیست؟ در اینجا منظور دلایل شکل گیری این هنرها نیست بلکه روشها ودلایل شکل گیری این